Previous předchozí Scroll celý projekt Next další
1/3

Privátní značka konopných výrobků TheHemp

Kompletní vybudování značky se zaměřením na nově vznikající trh s konopnými CBD produkty.

#logo #branding #visualstyle #packagedesign

Symbol & barvy


Ústřední symbol celé značky s názvem "hempagon" je spojnicí cípů konopného listu.
Matně zlatá barevnost hempagonu je doplněna o černý základ, který zařazuje výrobky značky do dražší a luxusnější kategorie.


Slogan


Claim značky odpovídá celkové komunikační strategii a nese pojem "hemp", jež je všeobecně spojován s CBD výrobky.
"Premium hemp products" kategorizuje kvalitativní i cenovou hladinu, jež je zaměřena na movitější klientelu.


Vizuální styl


Vizuální styl je spojením luxusní černé, matné zlaté barevnosti a symbolu s logem.
Provází značku při zavádění na nové evropské trhy a je snadno aplikovatelný na širokou škálu konopných výrobků.


Funkční design


Značka komunikuje jak vlastní výrobky, které mají vždy silnou spojitost s konopím, tak i samotnou přítomnost mladého trhu CBD výrobků. Název značky je podpořen slovem "The", které jasně naznačuje kvalitu a pozici výrobků s "hempagonem".

Typografie


Firemním písmem vizuálního stylu je Museo sans. Jos Buivenga, exlibris Font Foundry
Doplňkovým písmem je Roboto.

Product design


Obalový design produktů TheHemp vychází z jednotného vizuálního stylu. Pro dokonalý vzhled finálních produktů byly doporučeny vhodné výrobní postupy a speciální povrchové úpravy.
Pro lahvičku kokosového oleje s 5% CBD bylo zvoleno matné černé ruční pískování.

Nová vizuální identita B2B výzkumné agentury B-inside

Agentura dodávající své výzkumy B2B trhů společnostem Škoda Auto, Microsoft, ABB, Zetor nebo Zentiva.

#logo #branding #genericvisualstyle

Symbol & barvy


Písmeno "B" lze užít spolu s propojujícimi tečkami jako samostatný symbol, který v celkovém konceptu napomáhá ke správné výslovnosti názvu společnosti.
Nová barevná "fresh" kombinace oranžové a tmavě modré nabízí možnost propojení základního vizuálu s hlavním produktem společnosti, B2B monitorem.


Symbol & slogan


Hlavní symbol je možné v rámci dynamické vizuální identity libovolně spojovat s pojmy, jež chce klient aktuálně komunikovat.
Anglická výslovnost písmena "B" je využita v široké škále sloganů, které jsou pojeny jednotným stylem a vyzývají k určité akci.


Generovaná vizuální identita


Proces výzkumu B2B trhu je vyobrazen pomocí velkého množství šipek, které znázorňují informace, jež agentura v projektech pro své zákazníky nachází, třídí a dále zpracovává.
Z nepřeberného množství vstupů tak vytváří ucelený tok přesných a kvalitních informací, které vedou k opravdovým výsledkům a posouvají zákazníka vpřed - směr vyrovnaných šipek.


Hlavní prvek

Šipka znázorňující informaci,
která má hlavu a patu.

Skupina prvků

Řada šipek vytvářející ucelený a přesný informační tok.

Vygenerovaný motiv

Výsledkem výzkumného procesu je setřízený tok důležitých informací, jež je zobrazen spodní řadou šipek. Genericky nastavený postup, pomocí kterého je možno vzor měnit na libovolnou velikost, umožňuje vytvoření mnoha různých paternů se stejnými prostorovými pravidly.

Vizuální styl


Jednotný vizuální styl je spojením svěží barevnosti oranžové s tmavě modrou, doplněný o neotřelou kombinaci patkového a bezpatkového písma. V inverzním pojetí je aplikován na hlavní produkt společnosti, B2B monitor.
Základní myšlenka generického motivu je v různých sadách aplikována na širokou škálu tištěných i online komunikačních nástrojů.


Funkční design


Genericky nastavený postup tvorby šipek přináší jak efektivní možnost veškerých aplikací, tak maximální vizuální ucelenost celé firemní image.

Typografie


Firemním písmem vizuálního stylu je Neue Haas Grotesk. Max Miedinger, Christian Schwartz, Linotype
Doplňkovým písmem je Amasis MT Pro. Ron Carpenter, Monotype

Osobitý vizuální styl stavební společnosti Manag

Významný realizátor bytových, občanských a průmyslových staveb ve střední Evropě.

#logo #branding #visualstyle #website

Symbol & barvy


Písmeno "M" doplněné o "základnu", která symbolizuje základní desku, jako jeden z nejdůležitějších stavebních úkonů také prezentuje společnost se silnými kořeny.
Výměna dosavadní zelené za světlejší odstín naznačuje pružnost společnosti a kladnou reakci na moderní komunikační trendy.


Slogan


"Stavíme Vaši budoucnost" je claim, který jasně říká, jakým směrem stavební společnost posouvá projekty svých klientů.
Slogan používá základní firemní font Intro, a je podtžen spojujícím vizuálním prvkem - základní deskou.


Vizuální styl


Corporate identity stavební společnosti, která spojuje nezaměnitelný motiv moderní budovy se zažitou zelenou firemní barevností.
Detail zelené linky se promítá jak v hlavním motivu vizuálního stylu, tak na ostatních nosičích.


Funkční design


Zelená linie provazuje celý vizuální styl a je obsažena jak v logu tak ostatních aplikacích. Má za úkol prezentovat stabilní a silnou společnost s jasně definovanými hodnotami.

Typografie


Firemním písmem nové korporátní identity je Intro. Svet Simov, Fontfabric
Doplňkovým písmem je Segoe UI. Microsoft

Icons


Firemní ikony využívají prvek zelené linie obsažený v hlavní myšlence jednotného vizuálního stylu.
Rozlišují jednotlivé služby společnosti a jsou jednotně navrženy v zelené firemní barevnosti


Stavební činnost
Ohýbárna oceli
Půjčovna nářadí

Webová prezentace


Web maximálně koresponduje s novým vizuálním stylem a představuje tři hlavní služby stavební společnosti.
Důraz kladený na minimum informací přináši výbornou přehlednost důležitých údajů.


Responzivní design


Přiměřený rozsah obsahu tvoří spolu s přehledným vizuální s tylem ideální možnost sdílení informací na každém zařízení.


Kompletní vizuální identita fireprotection společnosti Ampeng

Přímý realizátor "fireprotection" projektů pro významné světové hráče jako například Hilton, Amazon, BMW a další.

#logo #branding #visualstyle #website

Symbol & barvy


Stylizované písmeno „A“ vytvořené v souladu s ideou klientova oboru vizuálně připomíná znak „lambda“. Oranžová část symbolu podtrhuje hlavní přínos služeb společnosti Ampeng pro své zákazníky - podporu stavby.
Firemní barevnost ohně a cihly, jakožto ikonického stavebního prvku, dokresluje celkový pohled na jednotný vizuální styl.


Symbol & slogan


Korporátní slogan "protect your dreams" maximálně reflektuje dopad služeb společnosti na projekty svých zákazníků.
Slogan využívá korporátním font DIN Pro a je oddělen lomítkem v základní barvě společnosti.


Vizuální styl


Základem jednotného vizuálního stylu společnosti je motiv stylizované moderní zástavby, charakteristická barevnost ohně a ikonického stavebního materiálu cihly, doplněná o technický prvek mřížky.
Celkový vizuální dojem a unikátnost vzhledu značky obohacuje systém malých bílých teček, které plní na vhodných nosičích i informativní funkci.


Funkční design


Funkčním prvkem ve vizuálním stylu společnosti je proměnlivá velikost zobrazovaných bílých teček, které například na webových stránkách značí důležitost realizovaného projektu.

Typografie


Základním písmem nového jednotného vizuálního stylu je DIN Pro. Albert-Jan Pool, FontFont
Doplňkovým písmem je Source Code Pro. Paul D. Hunt, Principal design

Icons


Vizuální koncepce využívá graficky zpracované ikony, které vycházejí z funkčního prvku vizuálního stylu - "teček".
Ve vhodném uspořádání mohou přehledně znázorňovat hlavní nabízené služby případně další elementy vhodné pro komunikaci.


Požární bezpečnost
Civilní ochrana
Hasební systémy
Outsourcing
Požární větrání

Website


Webové stránky společnosti v novém vizuálním stylu disponují rychlou navigací, která má za hlavní úkol prezentovat poslední reference s kontakty na obchodní tým Ampeng.
Základní prvky obsažené v nově nastavené vizuální komunikaci jsou velmi dobře modulovatelné pro veškerou škálu rozměrových aplikací.


Responzivní design


Nově nastavený vizuální styl je ideálně uzpůsoben pro všechny typy mobilních zařízení.


Komplexní rebrand výrobní společnosti Elkoplast

Významný evropský výrobce, vyvážející své produkty pro sběr, třídění a přepravu odpadů do 35 zemí světa.

#logo #branding #visualstyle #website #design

Symbol & barvy


Redesign tvaru sběrného "kontejneru", spolu s recyklačním znakem, symbolizují nosný výrobní program společnosti.
Odlehčená původní korporátní "zelená" doplněná o škálu barev, reprezentuje jednotlivé divize společnosti a jejich komunikaci.


Symbol & slogan


Firemní "claim" popisuje společnost Elkoplast, jako hranici mezi čistou, krásnou přírodou a člověkem, jako bezohledným znečišťovatelem prostředí.
Produkty společnosti vytvářejí hranici "Mezi přírodou a člověkem".


Vizuální styl


Vizuální styl je postaven na čistém šachovnicovém uspořádání fotografií s prudukty jednotlivých výrobních divizí, obohacené o nastavenou firemní barevnost, která reprezentuje hlavní poslání společnosti - vytvářet a dodávat nádoby pro recyklaci odpadů.
Dynamickým prvkem v korporátní identitě je možnost výměny obsahových fotografií na jednotlivých nosičích či merkantilech, bez ztráty vizuální spojitosti s celkovou firemní identitou.


Funkční design


Systém předělových linií je nasazen ve všech prezentačních materiálech společnosti. Je využit v tiskovinách i na webových stránkách "nadrze-destova-voda.cz", kde skvěle vyhovuje dnešním požadavkům na kvalitně zpracovaný a lehce rozšiřitelný web.

Typografie


Základním písmem jednotného vizuálního stylu je Helvetica Neue. Edouard Hoffmann, Max Miedinger, Linotype
Doplňkovým písmem je Industry Inc Base. Mattox Shuler, Fort Foundry

Icons


Jednotný styl navigačních ikon, napomáhá orientaci v katalogových tiskovinách a na vhodných nosičích.
Každá ze sedmi výrobních divizí disponuje unikátně vytvořenou ikonou, která nezaměnitelně reprezentuje obsažené výrobky či služby.


Odpady
Dům a zahrada
Kapaliny
Zimní údržba
Skladování
Zak. výroba
Doprava

Website


Webové stránky pro nádrže na dešťovou vodu, jako podpora prodejního programu, s možností využití dotačního programu "Dešťovka".
Koncept využívá grafická pravidla základního vizuálního stylu, a je lehce rozšiřitelný o nové výrobkové řady daného sortimentu.


Modulární web


Struktura webu je navržena tak, aby mohla být použita pro další samostatné weby společnosti, např."nádrže na naftu" a došlo tak k výraznému snížení nákladů na vývoj dalších webových stránek.


Katalogy


Nový grafický koncept propagačních katalogů, pro přehledný a ucelený pohled na nabízené výrobky.
Pro výbornou rozeznatelnost byla aplikována barevnostní pravidla dané výrobní divize doplněná o piktogram a zkratku jazyka.
Produktový design


Průmyslový design kontejneru na tříděný sběr "KTS", který splňuje náročná kritéria na přepravu, stohovatelnost a odolnost.
Svým vzhledem nekonkuruje městskému prostředí, ve kterém plní svou funkci.

Logo a vizuální identita multifunkčního domu 13

Rekonstruovaná multifunkční budova v centru Zlína obsahující administrativní budovu, prodejní pasáž a podzemní parkoviště.

#logos #branding #visualstyle #posters

Symbol & barvy


Číslice 13 nezaměnitelně charakterizuje multifunkční dům, a zároveň využívá zažitý číslicový systém označení budov, který byl vytvořen při budování města Zlín.
Základní černá barevnost loga dodržuje decentnost označení budovy vůči svému okolí, a zároveň se odlišuje od technického značení budov, které je vždy bílé.


Varianty loga


Navigační varianty loga slouží pro orientaci ve specificky děleném domu, který disponuje více vchody do dvou různě členěných objektů, jež mají velmi složitou průchodnost.
Hlavní budova s označením "office" nabízí služby pronájmu kancelářských prostor. Přidružený objekt disponuje rozsáhlým podzemním porkovištěm s prodejní pasáží v nejvyšším patře.


Vizuální styl


Jednoduchý a lehce zapamatovatelný vizuální styl zajišťuje spojení loga s červenou barevností.
Koncept dává maximální prostor pro velkou škálu aplikací, které multifunkční dům může využívat.


Funkční design


Samotná podstata celého objektu vyžaduje maximálně univerzální a jednoduchý komunikační koncept, který bude v průběhu času lehce a rychle aplikovatelný ve všech potřebných situacích.

Typografie


Písmo vizuálního stylu je Helvetica Neue, které svým charakterem doplňuje typograficky zpracované logo. Edouard Hoffmann, Max Miedinger, Linotype

Koncept plakátů


Koncept pro propagaci samotného multifunkčního domu nastiňuje možnou rozmanitost práce s logem a vizuálním stylem, který z velké části využívá tvarovost číslice 13.
Systém je snadno aplikovatelný jak pro potřeby propagace budovy, tak připravovaných akcí, výstav, vernisáží a dalších společensko-kulturních akcí.

Kompletní vizuální identita strojírenské společnosti Acetech

Globální dodavatel technologicky náročných soustružených a frézovaných dílů pro energetický, těžební a strojírenský průmysl.

#logo #branding #visualstyle #catalogue

Barevnost
Písmeno "A" lze užít jako samostatný symbol, který obsahuje jeden z hlavních prvků vizuálního stylu. Obsažené trojúhelníky znázorňují výrobní osy obráběcích strojů.
Příjemná modrá firemní barva je doplněna o další odstíny, které dávají prostor pro svěží a moderní grafickou komunikaci.

Logo & slogan


Firemní claim jasně odráží přístup společnosti k novým technologiím, a následné možnosti splnit velmi náročné úkoly ve svém oboru.
Slogan využívá základní firemní font Aktiv Grotesk, a je doplněn o spojující prvek vizuálního stylu - trojúhelník.


Vizuální styl


Hlavní prvek vizuálního stylu je "trojúhelník" znázorňující osy výrobních zařízení.
Spolu s charakteristickou barevnou plochou je také užíván jako stylizovaná "hlavice" nástroje, která "ubírá" materiál z opracovávaného dílce.


Funkční design


Jedinečnost hlavního komunikačního motivu je pro společnost velmi důležitá nejen v situaci, kdy v blízkém okolí působí celá řada konkurenčních subjektů se stejným či obdobným podnikatelským záměrem.

Typografie


Základním písmem nového vizuálního stylu je Aktiv Grotesk. Dalton Maag

Katalog


Nový design profilu společnosti využívá všechny dostupné prvky vizuálního stylu, kde klade akcent na výraznou a čitelnou typografii.Další projekty